CK-group/skupina/link

ENG/Circus Kansky is a group of young slovene artist in the fields of circus, dance, street theater and ambiental performances. It just to work under the name Šmirulja, that exist since the year 2007. Group has a dynamic caracter, that means that its basic members work as an independent artist that occasionally gather to create together.  With every project they endure to cooparate with other young artists from Slovenia and abroad. Its members obtain different skills and knowlidge of performance as: juggeling, floor acrobatics, aerial acrobatics, contorsionism, modern dance, street theater, capoeira, music and singing,,… They also teach children and youth. Their goal is to combine different ways of expression and performances, inside and outside, using the given space and theme.

SLO/Skupina Cirkus Kansky je skupina mladih slovenskih ustvarjalcev na področju cirkuških veščin, plesa, gibalnih veščin in uličnega gledališča. Včasih je delovala pod imenom Šmirulja, ki obstaja od leta 2007.  Skupina je dinamičnega značaja, kar pomeni, da tudi njeni bazni člani, delujejo kot samostojni umetniki, ki se priložnostno zberejo. Ob vsaki priložnosti pa stremijo k vsakokratnim sodelovanjem z različnimi mladimi ustvarjalci iz Slovenije in tujine. Ustanovni člani »Cirkusa Kansky« izhajajo iz različnih uprizoritvenih področij; obvladujejo znanja cirkusa, kitajske akrobatike, sodobnega plesa, uličnega gledališča, zračnih akrobacij, capoeire itd. Delujejo tako na področju odrskih umetnosti,  performensov na prostem, kot na področju izobraževanja otrok in mladine. V tem kontekstu »Cirkus Kansky« predstavlja tudi proces uveljavljanja, uprizarjanja in predajanja znanja cirkuške umetnosti – v svojevrstnem oplajanju z uličnim teatrom, plesom in performansom – tako znotraj slovenskega kot mednarodnega prostora.

LINK: http://cirkuskansky.wordpress.com/

Some photos from past projects/Nekaj fotografij iz preteklih performensov

(Postaja Kansky 2009; Parada Kansky,  Glinena pot, Veronika v Ljubljani, Zlatorog- 2010)

This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: