Winter play

 

International festival Ana Mraz  december 2011

Duet Njavka(Katjuša Kovačič, Manca Uršič) – Figura v prostoru

Je telesna invazija urbanega mesta, dveh prelivajočih se bitij, ki s svojo podobo in prezenco označujeta dani prostor in presenečata mimoidoče. Včasih sta eno, spet drugič dva nasprotna si lika, ki predvsem opozarjata na izginutje zvedavosti, čudečnosti in igrivosti.

 

This slideshow requires JavaScript.

Foto: Bojan Okorn

 

Hunt for strawberries/ Lov na Jagode

Lov na jagode/Hunt for strawberries

street performance/ulični performans

Manca Uršič, Katjuša Kovačič

Cilj je bil ustvariti predstavo, ki zbuja človekovo pozabljeno zavest o divjem-radoživem delu sebe. Skupaj s tem delom je potonila tudi radoživost, vedoželjnost, ki se kaže v odtujenosti in brezvoljnosti današnje družbe.

Konkretno sva se teme lotili z iskanjem njavke (tega divjega) v naju samih. V zapuščenem vrtu sredi centra Ljubljane, sva se skozi različne vaje poskušali otresti naučenih družbenih vzorcev in reakcij in se z raziskovanjem golega giba in glasu skušali približati nearhtipskemu karakterju Njavke. Raziskane karakterje sva postavili na ulico in jima pustili, da šokirata in postavljta publiko v nelagodne in nenavadne situacije, saj že s svojo nenavadno vizualno podobo, načinom gibanja in komunikacijo, vzbujata v ljudeh nepričakovane reakicje.

Zaradi specifične uporabe arhitekturne danosti posameznega prizorišča, predstava vedno znova išče nove možnosti družbeno – namensko že določenega prostora. V Ljubljani se je predstava odvijala na Novem trgu, kjer sva gibalno izkoristile novo nabrežje, vodnjak, obok, svetilko in druge manjše objekte. S tem načinom uporabe sva izpostavile te specifične objekte in v Ljubljani pripomogle k raznovrstnemu kulturnemu izrazu še ne tako prisotnih veščin, kot so site-specific performance, parcours in cirkus na ulici.

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

duet Njavka

Niavka is a acro-moving circus duo of two similar but contrary perfrmers Manca Uršič and Katjuša Kovačič, that has been working together since 2007 in deifferent projects( Cirkus Kansky, Šmirulja, Šugla, Four Klor). They try to combine and connect different styles of moving, that are always conected with a different story, other ambient and new combination of skills.They can be beautiful dancers, then old ladies on the street, acro sisters in the tent, flying fairys or two playfull lizards, that jump from a window to a light and back down to the street.

They obtein knowledge of dance, street and phisical theater, site specific performances, aerial acrobatics, capoeira, circus, theater, Manca has been studiing in Danish school for theater, dance and circus, Katjuša at Beiing acrobatic school – BIAS.

Njavka  je gibalno-gledališko-akrobatsko- cirkuški duet,  dveh podobnih in  hkrati  nasprotnih si performerk Mance Uršič in Katjuše Kovačič, ki že več let sodelujeta preko raznovrstnih projektov (Šmirulja, Cirkus Kansky, Šugla in drugi). Njuno skupno ustvarjanje teži k stapljanju različnih izrazno-gibalnih načinov in stilov, ki jih povezuje vedno znova druga zgodba, drugačen ambient in druga kombinacija veščin. Lahko sta plesalki na odru, naslednjič stari gospe na cesti, potem cirkuški akrobatki v šotoru, leteči vili v zraku ali pa dva razigrana kuščarja, ki skačeta iz ograje na okno, pa okoli znaka spet nazaj na cesto.

Posedujeta znanje iz sodobnega plesa, fizičnega teatra, akrobatike, uličnega gledališča, site specific performens, zračne akrobatike, capoeire, cirkusa in improvizacijskega gledališča. Manca je leto dni študirala na danski šoli za sodobni cirkus in ples, Katjuša pa je bila leto dni na akrobatski šoli v Pekingu.

Il Rof (Italy)

Il Rof (Italy)

Cirkus Kansky

Cirkus Kansky

Four Klor (Hrastnik)

Workshop, Marseille

Šugla, Marseille

Šugla- Delavci

Šugla- Delavci

Kontakt:

Manca Uršič:  manca_ursic@yahoo.com

Katjuša Kovačič: kaatuka@gmail.com

%d bloggers like this: