Fake Tales

FAKE TAILS (Katjuša Kovačič, Dulce Maria Chavez Rodrigues, Juan Roberto Penaloza Romahn)

A journey through the magical lands of stories. We enter the ancient world of China, passing the medieval warrior back to the junggels. Tree skilled performers combining different skills and knowledge like: juggling, aerial acrobatics, capoeira, acro yoga, feicha(Chinese spinning weapon), Chinese fans, theater, … to create a unique ambient on the stage.

 

This slideshow requires JavaScript.

9 miljonov luči

ENG/Etno-pop performans for the opening of photographic exibition from Shang Hai- 9 milion lights. Perfromance includd the ancient and the modern China.

SLO/”Etno- pop” performans, za otvoritev fotografske razstave v Cafe Metropol- Jane Štrakl- 9 miljonov luči, iz Shanghai-a. Nastop je (ra)združeval tradicijonalno in moderno Kitajsko.

This slideshow requires JavaScript.

Four Klor

Cooperation with the dancer and coreograph Branko Potočan and other member of the group Four Klor. Link:   http://www.ljudmila.org/fourklor/  Performances in the field of movements, dance, capoeira, theater and circus.

Razna sodelovanja s  plesalcem, ter koreografom Brankom Potočanom in ostalimi člani skupine Four Klor.   http://www.ljudmila.org/fourklor/ Nastopi na področju giba, fizičnega gledališča, zračnih veščin in talne akrobatike v povezavi s capoeiro.

Slovenka leta, Drama, (januar 2010)- video link: http://tvslo.si/predvajaj/slovenka-leta/ava2.56685396/

Obletnica strojne fakultete, Cank. dom, (marec 2010)

Steklarna Hrastnik, Hrastnik (maj 2010)

Otvoritev Veronikinega stolpa, grad Celje (avgust 2010)

Otvoritev cinkarne , Inđija, Srbija (oktober 2010)

 

 

 

 

Obletnica Fakultete za šport, Ljubljanski grad, (december 2010)

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

Cooperation with Shaolin

ENG/Project together with Shaolin Temple Slovenia ( master Shi Heng Dao) on a day of humanistics, presentation chinese skills Gong Fu, Qi Gong, chinese acrobatics, contorsionism, chinese fan dance.

SLO/Skupni projekt s Shaolin Templjom Slovenija ( mojster Shi Heng Dao) na dan humanistike, predstavitev kitajskih veščin Gong Fu, Qi Gong, kitajska akrobatika, kontorzionizem, ples s pahljačo.

Link:  http://www.shaolintemple.si/

ŠUGLA

ENG/ŠUGLA is a street theater school, that is funed by the Ana Monro Theater. It creates from the experience on the street, with different techics gained during the year( teather, dance, circus, ambient,..) Every year students in the end create their own show.

SLO/ŠUGLA je šola uličnega gledališča, ki poteka pod okriljem Gledališča Ane Monro. Temelji na učenju iz izkušnje na ulici, pred katerim so ti podani vpogledi v različne tehnike nastopanja, preko giba, cirkusa, glasbe in gledališča. Končni izdelek letnika je ulična predstava z vsebino, koreografijo, ritmom, kostumi in dobro mero navihanosti.

LINK- Gledališče Ana Monro: http://www.anamonro.org/sugla.html , FB: Šugla

Photos from our production called the Workers./Fotografije so iz končne produkcije “Delavci”, dela prve generacije Šuglinih študentov. Predstava je uličnega značaja z elementi akrobatike in klovnovstva, igra pa se z družbeno lestvico, ki jo simbolizira glavni pripomoček- lestev. Kdo je zares na vrhu?  Nastopajo Anja Pibernik, Katjuša Kovačič, Manca Uršič, Slavko Trivkovič.

Trans Teater

Tans Theater is a musical theater, compunded from the members of a group Moveknowledgement and Klubsky, by two dancers (K.Kovačič and S.Schwenner. The crue travels from galaxy to galaxy under the supervision of captain Uroš, good music, shiny coctails and two elastic stevardeses.

Trans teater je glasbeno gledališče, ki ga sestavljajo člani skupin Moveknowledgement (Dejan Slak – Sleyk, Miha Blažič – N’ Toko) in Klubsky (Boštjan Vrečar – Vreč in Uroš Potočnik – Solata), plesalka Sabina Schwenner in akrobatka Katjuša Kovačič. Kot gostje sodelujejo Gregor Nartnik – VJ in Milan Dragutinović v vlogi barmana. Za kakovost zvoka skrbi Jure Vlahovič.

Posadka  pod okriljem kapitana Uroša, potuje od galaksije do galaksije, pri tem pa je publiki postreženo z dobro glasbo v živo in svetlečimi koktejlčki, ki jih strežeta razgibani vesoljski stevardesi.

Foto: Sunčan Stone

Wu Xing/Pet Elementov

ENG/Wu Xing/Five elements is a project together with caligrafy artist Hui Qin Wang, movements conects with the writing and its meaning. Positions of the body seek shadows of chinese caracters, and with movement nd dinamics create the ambientt or better the thing behind, that awaits there, somewhere below the words.

SLO/Wu Xing/Pet Elementov  je projekt v sodelovanju s slikarko in kaligrafinjo Hui Qin Wang, gib se poveže s pisavo in njenim pomenom. Pozicije telesa lovijo podobe kitajskih pismenk, hkrati pa z gibanjem in dinamiko ustvarjajo tudi ambient, oz tisto ozadje, ki venomer tiči tam nekje globoko pod besedo.

Foto: Kibla

Previous Older Entries

%d bloggers like this: