Seeking balance

Author Katjuša Kovačič in her first solo author artwork Seeking Balance, seeks for balance in expresive, movemental, cultural and gravity way. She is combining diferent entitets in one and creating one conected story, that is fulled with the experiences from a one year learning in Beijing s acrobatic school. She uses different ways of moving the body as expresive dance, capoeira, acrobatics, contorsionism,… Performance is compounded from tree parts, that each on its own also forms a story. Interpretation difers from a viewer to viewer.

Avtorica Katjuša Kovačič v svojem gibalnem prvencu Iskanje ravnotežja išče ravnovesje v gibalnem, izraznem, kulturnem in gravitacijskem smislu, ob čemer skuša povezati različne entitete v celoto in iz njih sestaviti zgodbo soobstajanja, prehajanja in dopolnjevanja. Zgodbo črpa iz svoje izkušnje enoletnega bivanja in učenja akrobatike na kitajskem, pri čemer le to vsebino uprizarja skozi različne tehnike telesa in izraza kot gledališče, ples, akrobatika, cirkus, capoeira. Predstava je sestavljena iz treh delov, ki vsak zase tvori svojo celoto, skupaj pa sestavljajo večjo sliko, zgodbo .Tako tekom predstave potujemo od sveta do sveta in si vsak sam ustvarimo svojo zgodbo. Gib ima spremljavo žive glasbe.

Dramaturgy/Dramaturgija: Andreja Kopač

Sound/Zvok: Dani Marinič (harmonika)/Marko Kovačič (saksofon)

Production/Produkcija: Mesto Žensk

Foto: Nada Žgank

LINK: http://2009.cityofwomen.org/index.php?id=55

FOTO LINK:  http://2009.cityofwomen.org/index.php?id=179&fromid=19

%d bloggers like this: