Presentations/Prezentacije

 

ENG/We present capoeiras music, ritual its beautiful and fluid movements, comunication, group singing and its spectacular acrobatics.

Solo, duo or grpoup presentations for different tipe of events such as cultural gathering, exibitions, concerts, festivals, parties, theater or street events. Solo and duo performance uses recorded music and needs 4-4m stage. Group performances neeed at least 6-6m stage, but uses live music( berimbau, pandeiro, atabaque).For perfromances or workshop contact Katjuša: kaatuka@gmail.com or Tanja: capoeiratb@gmail.com.

SLO/Na prezentaciji igramo capoeiristično glasbo, skupinsko petje, ritualnost, njene lepe in fluidne gibe, komunikacijo in čudovite akrobacije.

Solo, duo ali skupinske prezentacije za različne tipe ventov kot kulturna srečanja, razstave, koncerte, festivale, zabave, gledališke in ulične dogodke.Solistični in duo nastop uporablja posneto glasbo in rabi oder vsak 4-4m.  Skupinski nastop se poslužuje glasbe v živo, rabi pa oder vsaj 6-6m.  Za nastop ali delavnice kontaktirajte Katjuša: kaatuka@gmail.com ali  Tanja: capoeiratb@gmail.com.

This slideshow requires JavaScript.

Workshops/Delavnice

Instructora Katjuša- Pinoquio of the group CTB, gives regular classes for children and occasional one ore more days of workshops for adults.

She has been doing capoeira since 2007, and since 2009 activly helping and teaching with her mestre and on her own. In the year 2011 she received her belt as an instructor of capoeira.

For workshops or event contact me: kaatuka@gmail.com

Capoeira Tradição Baiana

Group Capoeira Tradição Baiana is active in Slovenia and Italy. Mestre Ubaldo “Alegria” has been doing capoeira for more than 25 years as his profession, living in Italy for almoust 10 years. In Slovenia our group is active in Ljubljana, Kranj and Velenje. For more information check the link below.

Skupina Capoeira Tradição Baiana je aktivna v Sloveniji in Italiji. Mojster Ubaldo “Alegria” igra in poučuje capoeiro že več kot 25 let kot svoj poklic. V Sloveniji je naša skupina aktivna v Ljubljani in okolici, Kranju in Velenju. Za več informacij poglejte link spodaj.

LINK: http://www.capoeiratb.si/

 

 

Performance and capoeira

ENG/Katjuša uses her knowledge of capoeira in her street and stage creations. She connects her with dance moves, chinese acrobatics, contorsionism, theatre and others. Beside the way of moving and awerness of the space, she uses her music, ritualism, afro-brasil dances, animalism and a way of focusing- constant stearing at the other, public.

SLO/Katjuša svoje znanje capoeire uporablja tudi v svojih odrskih in uličnih kreacijah. Povezuje jo s plesnimi gibi, kitajsko akrobatiko, kontorzionizmom, gledališčem in drugimi. Poleg načina gibanja in zavedanja prostora iz capoeire črpa tudi glasbo, njeno ritualnost, afriško-brazilske  plese, živalskost in način fokusiranosti- večni pogled v drugega, publiko.

 

Traditional capoeira/Tradicionalna capoeira

Performance and capoeira/Performans in capoeira

%d bloggers like this: