Workshops for children/Delavnice za otroke in mladino

Gibalno izražanje

Izražanje je ena prvih veščin, ki se jo otrok uči v procesu socializacije, vendar pa velik del izražanja v naši kulturi predstavlja govorno in likovno izražanje. Gibalno izražanje pa je kot disciplina velikokrat postavljeno na stran. Kljub temu, da je gibanje del našega vsakodnevnega življenja (saj se človek po naravi in svoje emocije izraža skozi telo), je poučevanje gibalnega izražanja/ustvarjanja otrok postavljeno na stran.  Morda se ne zavedamo dovolj, da gre za univerzalni jezik, ki ga vsi prepoznamo in s katerim lahko komuniciramo s katero koli osebo ne gleda na to, iz kje prihaja in kateri jezik govori.

AKROBATSKO-GLEDALIŠKA DELAVNICA

Po gibalnem ogrevanju se bomo naučili osn. akrobatskih elementov kot so preval, kolo, stoja, most. Naučili se bomo tudi nekaj akrobatskih poz v dvoje in v skupini (piramide). Potem bomo preko telesne govorice prevzemali različne karakterje in občutke. preko različnih iger in nalog se bomo spoznali z različnimi gledališkimi tehnikami, ki nam bodo v pomoč pri nadalnjem grajenju zgodbe, delitvi vlog in poteku dogajanj na odru.

Na določeno temo bomo tako za konec združili akrobatske elemente in karakterje v kratko skupno koreografijo oz. cirkuško-gledališko predstavo, ki jo bodo z mojo pomočjo otroci ustvarili sami.

DELAVNICA CAPOEIRE

Preko vadbe capoeire otroci skozi igro spoznavajo svoje sposobnosti ter se soočajo z lastnimi omejitvami, ki se jih naučijo premagovati. Naučijo se sodelovati in spoštovati vrstnike in soočati z nepredvidljivimi in neznanimi situacijami. Na fizičnem nivoju razvijajo koordinacijo telesa, gibljivosti in prožnosti. Gre za urjenje delovanja »v pravem trenutku«; katere gibe uporabiti glede na osebo, s katero »igrajo« capoeiro.« Otroci se učijo različnih udarcev, akrobacij in premikanja  v ritmu. Pomemben del predstavlja tudi glasba, saj se hkrati učijo tudi petja, ploskanja in igranja glasbil. Delavnica je lahko enkratna, tedenska ali celoletna. Katjuša deluje pod okriljem skupine Capoeira Tradicao Baiana.

Trenutno potekajo fiksni treningi za otroke pod vodstvom brazilskega mojstra Ubalda dos Santosa in slov. inštruktorjev vsak torek in četrtek od 16:30 do 18h, na Parmovi 25 (http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?x1=461840&y1=101890&zoom=2343&q=parmova+25), greste mimo parkiričša ob Biljardni hiši, do prvega kompleksa zgradb na vaši desni. Tam na vratih s podstreškom piše plezalni klub Stena. Vstopite skozi ta vrata, sledite hodniku do zadnjih vrat na desno- dvorana zavoda Vitkar. Tečaji so primerni za otroke nad 3 leta starosti in naprej. Prinesite športna oblačila!

Info: +386 (0)41 243 411; capoeiratb@gmail.com

Več o skupini: www.capoeiratb.com

DELAVNICE- CIRKUS KANSKY

DELAVNICA ŽONGLIRANJA

GLEDALIŠKA DELAVNICA

AKROBATSKO-GIBALNA DELAVNICA

CIRKUŠKO-LIKOVNA DELAVNICA

MEGA CIRKUŠKA DELAVNICA

LINK:  http://cirkuskansky.wordpress.com/

Knowledge and experience with teaching/Izobrazba in izkušnje s poučevanjem gibalnih veščin

 

Izobraževanje iz gledaliča, plesa, akrobatike, cirkusa, uličnega gledališča in capoeire  (1991-2011)

–       šola za izrazni ples, mentorica: Jana Kovač Valdez, Srednja glasbena in baletna šola v Ljubljani (od petega do trinajstega leta; 1991-1999)

–       članica impro lige – ŠILA (skupina Grupa z rufa), mentorica: Mojca Dimec, KUD France Prešeren, Ljubljana, 1999-2000

–       poletna šola gledališča in plesa v organizaciji Javnega sklada za ljubiteljsko kulturo, Izola (2000 in 2001)

–       celoletni tečaj fizičnega gledališča in sodobnega plesa v okviru šole Intakt, mentor: Branko Potočan, 2002

–       sodelovanje na raznovrstnih plesnih delavnicah, ki so jih vodili slovenski in mednarodni plesalci in koreografi (PTL, Fourklor, Fičo balet, Frey Faust, Jana Menger, Goran Bogdanovski …),  2003-2006

–       delavnica akrobatike na FUČ – Festivalu uličnih čarobnjaka, Šišan pri Puli, 2006

–       International Art School- Beijing eno letna šola akrobatike in plesa: cirkuška akrobatika, ravnotežje na rokah, kontorzionizem/elasticizem (prof. Zhang in prof. Inn Chang), , Peking, 2007-2008

–       delavnice qigonga (učitelj Leng Xuebing), Peking, 2007-2008

–     šolanje v okviru ŠUGLA( šola uličnega gledališča) 2009, pod ment. Gorota Osojnika

–     delavnica fizičnega gledališča Brian McCall, Emanat, april 2010

-Delavnica internacionalne izmenjave, uličnega gledališča, akrobatike, klovnovstva in lutkarstva s                    končno produkcijo-Parada, festival Il Rof,  Forli (Italija), junij 2010

–       Guerilla Girls on Tour, delavnica uličnega gledališča (oktober 2010)

–       Capoeira (2006-2011)

–       celoletni tečaji capoeire CTB (mojster Jose Ubaldo dos Santos- mestre Alegria) (2006,07, 09,10, 2011)

–       Mednarodne delavnice capoeira, latinskoameriškega plesa/veščine (mentor Jose Ubaldo dos Santos): Ljubljana, Maribor, Cremona, Milano, Trst, Metlika, Pula, 2006/2007 delavnice capoeira (mentor Edmund Zingu), Peking, 2007-2008

–       izobraževanje- capoeira, celoten marec, Brazilija– Salvador (mestre Bamba- Associasao de capoeira Mestre Bimba, Mestre China- Grupo Raca)

–       obiskovanje večdnevnih delavnic capoeire v Italiji in Hrvaški januar, april, maj, julij , november 2010 ( Cremona- CM Joao Paulo- Nacao capoeira, Firence- CM Mario- associasao Nacao Capoeira, Jacobina Arte- Pula, Reka, Pag, Bologna- CM Cobra, Sao Salomao )

Vodenje gibalnih, akrobatskih, gledaliških, likovnih in capoeirističnih delavnic za otroke in mladino (2004-2011)

GLEDALIŠČE/PLES/CIRKUS

Gledališki krožek na Gimnaziji Šentvid, Ljubljana (2006)

-Mesto mladih, plesno-akrobatska delavnica, Nova gorica (2007)

-Rdeči revirji 5 (Skupina Šmirulja), cirkuško-akrobatska delavnica, Hrastnik (2007)

-Gibalno izražanje, celoletni tečaji , Mizzart, šolsko leto 2008-09, 2009-10, 2010/11

-Cirkuške delavnice za socialno ogrožene otroke, Šugla, Marseille, marec 2009

-Cirkuške delavnice za otroke, Šmirulja, Mesto Mladih, Nova Gorica, april 2009

-Akrobatske delavnice za otroke, Cirkus Kansky, Ana Desetnica in Festival Lent, Ljubljana, Maribor, julij 2009

-Gibalne delavnice za otroke, v okviru sinoločkega društva Yuan, Pionirski dom, Ljubljana, (avgust 09′)

-Akrobatske delavnice, Šugla,Prešernov trg, Ana Mraz, dec 2009

-Cirkuške delavnice, Šugla, Kino Dvor, februar 2010

-Gibalno izražanje, tedenska delavica s končno predstavo v sklopu poletnega programa, Pionirski dom, julij 2010

-Sezam- pri Mačku, gibalna delavnica v sodelovanju z Rado Kikelj, Kavarna Maček, Lj, julij 2010

-Sezam- na Gradu (v sklopu festivala Mini poletje), gibalna delavnica v sodelovanju z Rado Kikelj, Ljubljanski Grad, avgust 2010

-Delavnica za otroke v sodelovanju z Mašo Ceglar, gledališče, gib, izdelava lutk, Menza pri Koritu, januar 2011

CAPOEIRA

-Plesna delavnica capoeire SOHO, Grupo Contestado, , Peking (2008)

-Tečaji  capoeire (skupaj z mentorjem Edmund Zingu), plesni studio J’Balet,

Peking, 2007-2008

-Celoletni tečaji za otroke- capoeira (QSI, OŠ Vič, OŠ Ig) pod mentorstvom Jose Ubalda dos Santosa, šol.leto 2008-09, 2009-10

-Tečaj capoeire za otroke, OŠ Sežana, osnovnošolski dan športa, januar 2010

-Delavnica capoeire– v sklopu poletnega varstva , Pionirski dom, avgust 2010

-Celoletno (samostojno) poučevanje capoeire, OŠ  Franca Rozmana Staneta, 2010/2011

LIKOVNE

-Minimalisti, Moderna galerija Ljubljana (2004-2006)

-Slikarska delavnica, AKC Metelkova mesto (2006)

-Delavnica izdelovanja Plastosov, Mestna galerija Ljubljana (2006)

-To sem jaz – serija kreativnih delavnosti za otroke in mladostnike Mladinskega doma Malči Belič, Moderna galerija Ljubljana (2006)

-Izdelovanje plemenskih mask, Galerija Alkatraz, AKC Metelkova mesto (2007)

-To sem jaz – zaključni dog-Počitniške krea(k)tivnosti v Galeriji Alkatraz, gibalne in likovne delavnice, Galeriji Alkatraz, AKC Metelkova mesto (2007)

odek dvoletnega projekta Moderne galerije in Mladinskega doma Malči Belič, Knjižnica Prežihovega Voranca, Ljubljana (2007)

Fluid acrobatics/ Gibalna akrobatika

Fluid acrobatics/Gibalna Akrobatika


ENG/Combines different tehnics and vešcina of moving and expressing true the body such as acrobatics, expression dance, capoeira, phisical theater, circus, duo acrobatics and contorsionism/elasticism.After the warm up and  strecting we proceed to basic floor acrobatics such as cartweel, roles, bridge, continuing with excercises for balance on hands and other positions. We combine the elements with dance movements and expression of the state and caracter true the body, some group acrobatics and use of space, in the end we practicaly use new knowledge in a short improvisation.

SLO/Združuje različne tehnike in veščine gibanja in izražanja telesa,  kot so akrobatika, izrazni ples, capoeira, fizično gledališče, cirkus, dvojne akrobacije in elasticizma….Po začetnem ogrevanju in osnovnih raztegih se lotimo enostavnih talnih akrobacij kot so preval, kolo, most, ter preidemo na različne vaje za obvladovanje ravnotežja na rokah in drugih pozicijah, povezovanje elementov s plesnimi gibi, izražanje karakterja preko telesa, skupinske akrobacije, uporaba prostora,  čemur sledi praktična uporaba naučenega, preko improvizacijske naloge.

KATJUŠA KOVAČIČ

ENG/Has studied for a year in Beijing acrobatic school and —- knowledge of expression and contemporary dance, phisical and street theater, capoeira and circus skills.For more than 5 years  is envolved in phisical and art workshops for children and youth as apart of Monern galery- Lj, Sezam, Theater Ana Monro, Capoeira Tradicao Baiana, Šugla, Cirkus Kansky and has been giving weekly classes of capoeira and fluid acrobatics, during the school year.

SLO/ je leto dni študirala na Pekingški šoli za akrobatiko, poleg tega pa poseduje znaje iz izraznega in sodobnega plesa, uličnega in fizičnega gledališča, capoeire in cirkuških veščin.Že več kot pet let izvaja priložnostne gibalne in likovne delavnice za otroke in mladino v okviru Moderne Galerije, Sezama, Gledališče Ane Monro, Capoeire Tradicao Baiana, Pionirski dom, Šugla, Cirkus Kansky ter vodi redne treninge capoeire  in gibalne akrobatike tekom šolskega leta.

Workshop is every monday from 18 to 20h, in Parmova 25 (http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?x1=461841&y1=101890&zoom=2343&q=parmova+25) behind Biljardna hiša intill the frst comlex on the right. In front of the door is written STENA- enter and go to the last doors on the wright.

Delavnice potekajo vsak ponedeljek od 18 do 20 h, na Parmovi 25 (http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?x1=461841&y1=101890&zoom=2343&q=parmova+25), greste mimo parkiričša ob Biljardni hiši, do prvega kompleksa zgradb na vaši desni. Tam na vratih s podstreškom piše plezalni klub STENA. Vstopite skozi ta vrata, sledite hodniku do zadnjih vrat na desno- dvorana zavoda Vitkar.

Contact/Kontakt: +386 31 434241 , kaatuka@gmail.com

Some photos/Nekaj fotografij iz končne produkcije 2009/2010; Škoprijon Kansky – Premig:

Sodelujoči:

Miha Grbac, Andrej Tomše , Teja Bernetič, Polona, Rada Kikelj; Kristina Debenjak, Aleš Težak, Pika Založnik, Aleks Kuzmič(glasba), Katjuša Kovačič (mentorstvo)

%d bloggers like this: