Hunt for strawberries/ Lov na Jagode

Lov na jagode/Hunt for strawberries

street performance/ulični performans

Manca Uršič, Katjuša Kovačič

Cilj je bil ustvariti predstavo, ki zbuja človekovo pozabljeno zavest o divjem-radoživem delu sebe. Skupaj s tem delom je potonila tudi radoživost, vedoželjnost, ki se kaže v odtujenosti in brezvoljnosti današnje družbe.

Konkretno sva se teme lotili z iskanjem njavke (tega divjega) v naju samih. V zapuščenem vrtu sredi centra Ljubljane, sva se skozi različne vaje poskušali otresti naučenih družbenih vzorcev in reakcij in se z raziskovanjem golega giba in glasu skušali približati nearhtipskemu karakterju Njavke. Raziskane karakterje sva postavili na ulico in jima pustili, da šokirata in postavljta publiko v nelagodne in nenavadne situacije, saj že s svojo nenavadno vizualno podobo, načinom gibanja in komunikacijo, vzbujata v ljudeh nepričakovane reakicje.

Zaradi specifične uporabe arhitekturne danosti posameznega prizorišča, predstava vedno znova išče nove možnosti družbeno – namensko že določenega prostora. V Ljubljani se je predstava odvijala na Novem trgu, kjer sva gibalno izkoristile novo nabrežje, vodnjak, obok, svetilko in druge manjše objekte. S tem načinom uporabe sva izpostavile te specifične objekte in v Ljubljani pripomogle k raznovrstnemu kulturnemu izrazu še ne tako prisotnih veščin, kot so site-specific performance, parcours in cirkus na ulici.

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Presentations/Prezentacije

 

ENG/We present capoeiras music, ritual its beautiful and fluid movements, comunication, group singing and its spectacular acrobatics.

Solo, duo or grpoup presentations for different tipe of events such as cultural gathering, exibitions, concerts, festivals, parties, theater or street events. Solo and duo performance uses recorded music and needs 4-4m stage. Group performances neeed at least 6-6m stage, but uses live music( berimbau, pandeiro, atabaque).For perfromances or workshop contact Katjuša: kaatuka@gmail.com or Tanja: capoeiratb@gmail.com.

SLO/Na prezentaciji igramo capoeiristično glasbo, skupinsko petje, ritualnost, njene lepe in fluidne gibe, komunikacijo in čudovite akrobacije.

Solo, duo ali skupinske prezentacije za različne tipe ventov kot kulturna srečanja, razstave, koncerte, festivale, zabave, gledališke in ulične dogodke.Solistični in duo nastop uporablja posneto glasbo in rabi oder vsak 4-4m.  Skupinski nastop se poslužuje glasbe v živo, rabi pa oder vsaj 6-6m.  Za nastop ali delavnice kontaktirajte Katjuša: kaatuka@gmail.com ali  Tanja: capoeiratb@gmail.com.

This slideshow requires JavaScript.

Workshops/Delavnice

Instructora Katjuša- Pinoquio of the group CTB, gives regular classes for children and occasional one ore more days of workshops for adults.

She has been doing capoeira since 2007, and since 2009 activly helping and teaching with her mestre and on her own. In the year 2011 she received her belt as an instructor of capoeira.

For workshops or event contact me: kaatuka@gmail.com

Capoeira Tradição Baiana

Group Capoeira Tradição Baiana is active in Slovenia and Italy. Mestre Ubaldo “Alegria” has been doing capoeira for more than 25 years as his profession, living in Italy for almoust 10 years. In Slovenia our group is active in Ljubljana, Kranj and Velenje. For more information check the link below.

Skupina Capoeira Tradição Baiana je aktivna v Sloveniji in Italiji. Mojster Ubaldo “Alegria” igra in poučuje capoeiro že več kot 25 let kot svoj poklic. V Sloveniji je naša skupina aktivna v Ljubljani in okolici, Kranju in Velenju. Za več informacij poglejte link spodaj.

LINK: http://www.capoeiratb.si/

 

 

Fake Tales

FAKE TAILS (Katjuša Kovačič, Dulce Maria Chavez Rodrigues, Juan Roberto Penaloza Romahn)

A journey through the magical lands of stories. We enter the ancient world of China, passing the medieval warrior back to the junggels. Tree skilled performers combining different skills and knowledge like: juggling, aerial acrobatics, capoeira, acro yoga, feicha(Chinese spinning weapon), Chinese fans, theater, … to create a unique ambient on the stage.

 

This slideshow requires JavaScript.

9 miljonov luči

ENG/Etno-pop performans for the opening of photographic exibition from Shang Hai- 9 milion lights. Perfromance includd the ancient and the modern China.

SLO/”Etno- pop” performans, za otvoritev fotografske razstave v Cafe Metropol- Jane Štrakl- 9 miljonov luči, iz Shanghai-a. Nastop je (ra)združeval tradicijonalno in moderno Kitajsko.

This slideshow requires JavaScript.

Four Klor

Cooperation with the dancer and coreograph Branko Potočan and other member of the group Four Klor. Link:   http://www.ljudmila.org/fourklor/  Performances in the field of movements, dance, capoeira, theater and circus.

Razna sodelovanja s  plesalcem, ter koreografom Brankom Potočanom in ostalimi člani skupine Four Klor.   http://www.ljudmila.org/fourklor/ Nastopi na področju giba, fizičnega gledališča, zračnih veščin in talne akrobatike v povezavi s capoeiro.

Slovenka leta, Drama, (januar 2010)- video link: http://tvslo.si/predvajaj/slovenka-leta/ava2.56685396/

Obletnica strojne fakultete, Cank. dom, (marec 2010)

Steklarna Hrastnik, Hrastnik (maj 2010)

Otvoritev Veronikinega stolpa, grad Celje (avgust 2010)

Otvoritev cinkarne , Inđija, Srbija (oktober 2010)

 

 

 

 

Obletnica Fakultete za šport, Ljubljanski grad, (december 2010)

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

Previous Older Entries Next Newer Entries

%d bloggers like this: